1. Acest site utilizează cookies. Continuând să folosești acest site, ești de acord cu folosirea acestora. Learn More.

Event * Galactic Strife *

Discuție în 'Colțul opiniilor' creată de ■♫viruss41™♫■, 7 Aug 2019.

Dragă cititor al forumului nostru,

Dacă dorești să participi activ la discuțiile purtate, ai întrebări sau vrei să deschizi alte teme, este necesar să te conectezi în continuare în joc. În cazul în care nu ai încă un cont de joc, te rugăm să te înregistrezi. Ne bucurăm să te revedem în viitor în forumul nostru! CLICK AICI
 1. General information:

  It’s time for an all-out PvP battle! Battle and win to gain Reputation, climb the ranks and get rewards during the Galactic Strife event.

  In the beginning of the event, all players start with a Reputation score of 500. Whenever you win or lose in PvP battles, your Reputation will be affected. Your aim is to get the highest Reputation score in your server!

  When the event has started, your Reputation will be displayed after your first kill with an icon and a number below your player name.

  Gaining and losing Reputation is based on the difference in Reputation between your opponent and you. This means, the bigger the difference in Reputation, the smaller the Reputation that you gain or lose. If you lose or gain Reputation also depends on the amount of damage dealt to the losing opponent. If there is more than one player attacking the losing player, only the top 2 damage dealers will gain Reputation (based on their damage dealt).
  Please take note that you cannot gain or lose Reputation from arena servers.
  You want to gain even more Reputation? Fight on the 4-X maps and benefit from the Reputation Bonus on the battle maps. There is a 1.5x multiplier to Reputation gain/loss when fighting on the battle maps.

  There are several Reputation Milestones: If you reach them for the first time, you are getting a reward package once.

  The event rewards will be given out according to the highest final scoring of the players at the end of the event.

  PvP Protection:
  If you loose reputation 3 times in a row within 60 minutes, you gain a PvP protection for 60 minutes. Please note that only players who have level 17 and below can get a PvP protection. When under PvP protection, you cannot be attacked by other players unless you attack someone else first.

  The PvP protection will be removed if a player in PvP protection uses the following items:
  - Mines such as ACM-01
  - Special ammunition such as EMP-01
  - Tech items such as BT-1, ECB-1, Chain Impulse
  The PvP protection will also be removed if a player in PvP protection
  - enters TDM, Training Ground, UBA, or Refraction Zone
  - shoots a Spaceball
  - captures a beacon (during Capture the Beacon/ Sector Control event).

  Reputation Milestones:
  You can get the rewards below whenever you reach a certain Reputation Milestone for the first time.

  Reputation MilestoneReward
  752,000 UCB-100
  2 EMP-01
  1,0003,000 UCB-100
  3 EMP-01
  500 IDB-125
  1,2503,000 UCB-100
  5 EMP-01
  1,000 IDB-125
  1,500 (and every 250 increase after)5,000 UCB-100
  5 EMP-01
  2,000 IDB-125
  Objectives & Battle Pass:
  When the event starts, there are also objectives that are available for players to complete. The objectives are similar to missions but you don’t need to accept them manually. The progress for the objectives begins automatically when the event starts. Completing these objectives gives you rewards that you can use in the event to further increase your Reputation.

  [​IMG]

  Together with the new objectives, a “Battle Pass” is available in the shop. You can purchase it either with Uridium or via Payment. The “Battle Pass” gives you access to additional rewards on top of the original rewards that you get from completing the objectives. The objectives as well as the original rewards and the “Battle Pass” rewards can be found in the event window “Objectives”.
  During the Galactic Strife event, the “Battle Pass” gives you access to ammunition, boosters, and the all new Hermes Drone Design!

  [​IMG]
  [​IMG]

  New Ship: Disruptor
  [​IMG]

  A new ship is available as a reward in the objectives as well as in the payment section:
  The Disruptor!

  Ship information
  · HP: 256,000
  · Nanohull: 256,000
  · Speed: 300
  · Laser Slots: 14
  · Generator Slots: 14
  · Special Slots: 3
  · Rocket Launchers: 1

  Skill: Redirect
  Assigns a selected target for everyone that Is currently targeting the Disruptor.
  - New target can be Player/P.E.T
  - Duration: 5 sec
  - Cooldown: 40 sec
  - This skill can be interrupted by JAMX effect and the player can also be prevented from using the skill by a JAMX
  Skill: Shield Disarray
  - New target can be Player/P.E.T
  - Duration: 2 sec
  - Cooldown: 120 sec
  - After the downtime, shield comes back on with the same value as before the skill was casted.
  - If player increases his shield during the downtime, the additional shield is added on to the original shield after the 5 seconds are over (capped at maximum shield of player).
  - This skill can be interrupted by JAMX effect and the player can also be prevented from using the skill by a JAMX
  Skill: DDoL (Distributed Denial of Lasers)
  Disrupts enemy laser’s cooldown randomly between 3 to 5 seconds after every shot
  - New target can be Player/P.E.T
  - Duration: 10 sec
  - Cooldown: 60 sec
  - This skill can be interrupted by JAMX effect and the player can also be prevented from using the skill by a JAMX

  New Ship Designs:
  There are 2 new ship designs for the Disruptor coming together with the event:
  - Neikos Disruptor (available as a reward in the Reputation ranking)
  - Arios Disruptor (available as a reward in the Reputation Per Kill ranking)

  [​IMG]
  [​IMG]
  New Drone Design
  There is 1 new drone design coming together with the event:
  - Hermes Drone Design (available as a Battle Pass reward)
  [​IMG]

  Each drone equipped gives:
  · + 0.5% bonus to HP
  · + 0.5% bonus to Damage
  If all drones are equipped with the full set of Hermes Drone design, you get an extra 10% cooldown reduction to:
  - Ship abilities
  - Hellstorm Launcher
  - Mine
  - Rocket

  Ranking Rewards:
  During the event there will be two different types of ranking: the Reputation Ranking and the Reputation Per Kill Ranking.
  Important: A minimum of 10 PvP kills is required to enter both rankings.
  Reputation Ranking Rewards
  This is based on your Reputation at the end of the event.

  RankReward
  1.New title: Cosmic Slayer
  Disruptor Neikos Design
  1,500,000 Uridium
  3 months Premium
  100,000 Seprom
  400,000 UCB-100
  40,000 RSB-75
  10,000 IDB-125
  2.Disruptor Neikos Design
  800,000 Uridium
  2 months Premium
  75,000 Seprom
  300,000 UCB-100
  30,000 RSB-75
  7,500 IDB-125
  3.Disruptor Neikos Design
  500,000 Uridium
  2 months Premium
  50,000 Seprom
  150,000 UCB-100
  15,000 RSB-75
  5,000 IDB-125
  4.-5.250,000 Uridium
  1 month Premium
  35,000 Seprom
  100,000 UCB-100
  10,000 RSB-75
  2,500 IDB-125
  6.-10.75,000 Uridium
  30,000 Seprom
  75,000 UCB-100
  9,000 RSB-75
  1,500 IDB-125
  11. – 25.50,000 Uridium
  25,000 Seprom
  50,000 UCB-100
  8,000 RSB-75
  1,000 IDB-125
  26. – 50.35,000 Uridium
  20,000 Seprom
  25,000 UCB-100
  5,000 RSB-75
  1,000 IDB-125
  51.-100.25,000 Uridium
  20,000 Seprom
  20,000 UCB-100
  2,500 RSB-75
  500 IDB-125
  Reputation Per Kill Ranking Rewards:
  This is based on [Total Reputation of players killed] / [Total number of kills].
  RankRewards
  1.New title: Honorable Assassin

  Disruptor Arios Design
  2 months Premium
  200,000 UCB-100
  25 Booty Keys
  100,000 Uridium
  100 EMP-01
  10,000 IDB-125
  7 days DMG-DLB
  7 days SHD-DLB
  2.Disruptor Arios Design
  1 month Premium
  150,000 UCB-100
  15 Booty Keys
  75,000 Uridium
  50 EMP-01
  7,500 IDB-125
  5 days DMG-DLB
  5 days SHD-DLB
  3.Disruptor Arios Design
  135,000 UCB-100
  10 Booty Keys
  50,000 Uridium
  25 EMP-01
  5,000 IDB-125
  3 days DMG-DLB
  3 days SHD-DLB
  11.-30.100,000 UCB-100
  10 Booty Keys
  10,000 Uridium
  6 EMP-01
  1,500 IDB-125
  31.-51.50,000 UCB-100
  5 Booty Keys
  5,000 Uridium
  4 EMP-01
  1,000 IDB-125
  51.-100.30,000 UCB-100
  3 Booty Keys
  2,000 Uridium
  2 EMP-01
  500 IDB-125

  Varianta in romana :)

  Informatii generale: Este timpul pentru o luptă PvP completă!

  Luptați și câștigați pentru a câștiga Reputația, urcați pe rând și obțineți recompense în timpul evenimentului Galactic Strife.

  La începutul evenimentului, toți jucătorii încep cu un scor de reputație de 500. Ori de câte ori câștigi sau pierzi în luptele PvP, Reputația ta va fi afectată. Scopul tău este să obții cel mai mare scor de reputație pe serverul tău!
  Când evenimentul a început, Reputația dvs. va fi afișată după prima ucidere cu o pictogramă și un număr sub numele jucătorului. Câștigarea și pierderea Reputației se bazează pe diferența de Reputație dintre adversarul și tine. Aceasta înseamnă că, cu cât este mai mare diferența în Reputație, cu atât este mai mică Reputația pe care o câștigi sau o pierzi. Dacă pierdeți sau câștigați Reputația depinde și de cantitatea de daune provocate adversarului care pierde.

  Dacă mai mult de un jucător atacă jucătorul care pierde, numai primii 2 dealeri de daune vor câștiga Reputație (în funcție de dauna lor cauzată). Rețineți că nu puteți câștiga sau pierde Reputația de pe serverele arena. Vrei să câștigi și mai multă Reputație? Luptă pe hărțile 4-X și beneficiază de Bonusul Reputației pe hărțile de luptă. Există un multiplicator de 1,5x la câștig / pierdere Reputație atunci când luptați pe hărțile de luptă. Există mai multe etape de reputație: dacă le ajungeți pentru prima dată, primiți o dată un pachet de recompense. Recompensele evenimentului vor fi acordate în funcție de cea mai mare notare finală a jucătorilor la finalul evenimentului.

  Protecție PvP: Dacă pierdeți reputația de 3 ori la rând în 60 de minute, obțineți o protecție PvP timp de 60 de minute. Vă rugăm să rețineți că numai jucătorii care au nivelul 17 și mai jos pot beneficia de o protecție PvP.

  Când vă aflați sub protecție PvP, nu puteți fi atacat de alți jucători decât dacă atacați pe altcineva mai întâi.
  Protecția PvP va fi eliminată dacă un jucător în protecție PvP folosește următoarele elemente: - Mine precum ACM-01
  - Muniție specială, cum ar fi EMP-01
  - Articole tehnice precum BT-1, ECB-1, Impulsul în lanț

  Protecția PvP va fi înlăturată și dacă un jucător în protecție PvP
  - intră în TDM, Ground Training, UBA sau în zona de refracție
  - trage o minge spațială
  - captează un far (în timpul evenimentului Capture the Beacon / Sector Control).


  Repere reputație: Puteți obține recompensele de mai jos ori de câte ori atingeți o anumită etapă de reputație pentru prima dată.
  Reputation MilestoneReward
  752,000 UCB-100
  2 EMP-01
  1,0003,000 UCB-100
  3 EMP-01
  500 IDB-125
  1,2503,000 UCB-100
  5 EMP-01
  1,000 IDB-125
  1,500 (and every 250 increase after)5,000 UCB-100
  5 EMP-01
  2,000 IDB-125
  Obiective și Battle Pass:
  Când începe evenimentul, există și obiective care sunt disponibile pentru finalizarea jucătorilor. Obiectivele sunt similare cu misiunile, dar nu trebuie să le acceptați manual. Progresul pentru obiective începe automat la începerea evenimentului. Realizarea acestor obiective vă oferă recompense pe care le puteți utiliza în eventualitatea creșterii reputației.

  [​IMG]
  Împreună cu noile obiective, un „Pass Pass” este disponibil în magazin. Îl puteți achiziționa fie cu Uridium, fie prin plată. „Pasul de luptă” vă oferă acces la recompense suplimentare deasupra recompenselor inițiale pe care le obțineți din îndeplinirea obiectivelor. Obiectivele, precum și recompensele originale și recompensele „Battle Pass” pot fi găsite în fereastra evenimentului „Obiective”.
  În timpul evenimentului Galactic Strife, „Battle Pass” vă oferă acces la muniție, boostere și la toate noile Hermes Drone Design!
  [​IMG]
  [​IMG]

  New Ship: Disruptor
  [​IMG]

  O nouă navă este disponibilă drept recompensă în obiectivele, precum și în secțiunea de plată:
  Disruptor!

  Informații expediate
  · HP: 256.000
  · Nanohull: 256.000
  · Viteza: 300
  · Sloturi laser: 14
  · Sloturi generator: 14
  · Sloturi speciale: 3
  · Lansatoare de rachete: 1

  Indemanare: redirectionare
  Atribuie o țintă selectată pentru toată lumea care vizează în prezent Disruptor.
  - Noua țintă poate fi Player / P.E.T
  - Durata: 5 sec
  - Recurgere: 40 sec
  - Această abilitate poate fi întreruptă de efectul JAMX și jucătorul poate fi, de asemenea, împiedicat să utilizeze îndemânarea de către un JAMX


  Indemanare: dezastru Shield
  - Noua țintă poate fi Player / P.E.T
  - Durata: 2 sec
  - Recurgere: 120 sec
  - După timpul dezactivării, scutul revine cu aceeași valoare ca înainte de a fi aruncat îndemânarea.
  - Dacă jucătorul își mărește scutul în timpul perioadei de oprire, scutul suplimentar este adăugat pe scutul inițial după ce se termină cele 5 secunde (plafonat la scutul maxim al jucătorului).
  - Această abilitate poate fi întreruptă de efectul JAMX și jucătorul poate fi, de asemenea, împiedicat să utilizeze îndemânarea de către un JAMX


  Indemanare: DDoL (Negarea distribuita a laserelor)
  Întrerupe rambursarea laserului inamic la întâmplare între 3 și 5 secunde după fiecare lovitură
  - Noua țintă poate fi Player / P.E.T
  - Durata: 10 sec
  - Recurgere: 60 sec
  - Această abilitate poate fi întreruptă de efectul JAMX și jucătorul poate fi, de asemenea, împiedicat să utilizeze îndemânarea de către un JAMX

  Proiectări de nave noi: Există 2 noi modele de nave pentru disruptor care vin împreună cu evenimentul:
  - Neikos Disruptor (disponibil ca recompensă în clasamentul Reputației)
  - Arios Disruptor (disponibil ca recompensă în clasamentul Reputație Per Ucidere)

  [​IMG]
  [​IMG]

  Nou Drone Design
  Există 1 nou design de drone care vine împreună cu evenimentul: - Hermes Drone Design (disponibil ca recompensă pentru Battle Pass)  [​IMG]
  Fiecare drone echipat oferă:
  · + 0,5% bonus pentru HP
  · + 0,5% bonus la daune
  Dacă toate dronele sunt echipate cu setul complet de design Hermes Drone, veți beneficia de o reducere suplimentară de 10% a perioadei de rambursare la:
  - abilități de nave
  - Lansatorul Hellstorm
  - Mina
  - Racheta

  Recompense pentru clasament:
  Pe parcursul evenimentului vor exista două tipuri diferite de clasament: Clasamentul Reputației și Clasamentul Reputației Per Ucidere.


  Important: pentru a intra în ambele clasamente este necesar un minimum de 10 ucideri din PvP.
  Recompense de clasare a reputației
  Aceasta se bazează pe Reputația dvs. la sfârșitul evenimentului.  RankReward
  1.New title: Cosmic Slayer
  Disruptor Neikos Design
  1,500,000 Uridium
  3 months Premium
  100,000 Seprom
  400,000 UCB-100
  40,000 RSB-75
  10,000 IDB-125
  2.Disruptor Neikos Design
  800,000 Uridium
  2 months Premium
  75,000 Seprom
  300,000 UCB-100
  30,000 RSB-75
  7,500 IDB-125
  3.Disruptor Neikos Design
  500,000 Uridium
  2 months Premium
  50,000 Seprom
  150,000 UCB-100
  15,000 RSB-75
  5,000 IDB-125
  4.-5.250,000 Uridium
  1 month Premium
  35,000 Seprom
  100,000 UCB-100
  10,000 RSB-75
  2,500 IDB-125
  6.-10.75,000 Uridium
  30,000 Seprom
  75,000 UCB-100
  9,000 RSB-75
  1,500 IDB-125
  11. – 25.50,000 Uridium
  25,000 Seprom
  50,000 UCB-100
  8,000 RSB-75
  1,000 IDB-125
  26. – 50.35,000 Uridium
  20,000 Seprom
  25,000 UCB-100
  5,000 RSB-75
  1,000 IDB-125
  51.-100.25,000 Uridium
  20,000 Seprom
  20,000 UCB-100
  2,500 RSB-75
  500 IDB-125
  Recompense pentru rang de reputație: Aceasta se bazează pe [Reputația totală a jucătorilor uciși] / [Numărul total de ucideri].

  RankRewards
  1.New title: Honorable Assassin

  Disruptor Arios Design
  2 months Premium
  200,000 UCB-100
  25 Booty Keys
  100,000 Uridium
  100 EMP-01
  10,000 IDB-125
  7 days DMG-DLB
  7 days SHD-DLB
  2.Disruptor Arios Design
  1 month Premium
  150,000 UCB-100
  15 Booty Keys
  75,000 Uridium
  50 EMP-01
  7,500 IDB-125
  5 days DMG-DLB
  5 days SHD-DLB
  3.Disruptor Arios Design
  135,000 UCB-100
  10 Booty Keys
  50,000 Uridium
  25 EMP-01
  5,000 IDB-125
  3 days DMG-DLB
  3 days SHD-DLB
  11.-30.100,000 UCB-100
  10 Booty Keys
  10,000 Uridium
  6 EMP-01
  1,500 IDB-125
  31.-51.50,000 UCB-100
  5 Booty Keys
  5,000 Uridium
  4 EMP-01
  1,000 IDB-125
  51.-100.30,000 UCB-100
  3 Booty Keys
  2,000 Uridium
  2 EMP-01
  500 IDB-125

  PS: Am creat acest subiect deoarece inca sunt playeri care nu stiu de noul eveniment.:)
  PS1: Daca sunt greseli de traducere imi cer scuze:(
   
  Modificat ultima dată: 10 Aug 2019
 2. thunderman_yo

  thunderman_yo Scriitor în devenire

  Putin de tot 5% hp si daune , faptul ca hermesul da 10% abilitatile navei, rachete, lansator plus 50% daca iei amplif de cooldown , cam subtire .
   
 3. IS-TIMMY-TIME

  IS-TIMMY-TIME Novice forum

  Te scuzam! :p
  Multumesc pentru informatii!
   
  ■♫viruss41™♫■ apreciază asta.

Distribuie pagina asta